|


พ.ต.ท.อุบล โนนตูม
สว.สภ.โคกจาน

เกี่ยวกับ สภ.โคกจาน


       ประวัติ อ.ตระการพืชผล
       ทำเนียบหัวหน้าสถานี
       ผู้บังคับบัญชาปัจจุบัน
       กต.ตร.ระดับสถาน
       กิจกรรมแม่บ้านตำรวจ

วิสัยทัศน์-นโยบาย - พันธะสัญญา

       วิสัยทัศน์
       นโยบาย
       ยุทธศาสตร์
       พันธะสัญญาบริการประชาชน
       หลักทรัพย์ประกันผู้ต้องหา
 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานข้างเคียง

       อำเภอตระการพืชผล
       จังหวัดอุบลราชธานี
       สำนักงานที่ดิน
       สพท.อบ.เขต 2
       โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล
       วิทยาลัยการอาชีพตระการ
       เทศบาลตำบลตระการพืชผล
       สาธารณสุขอำเภอตระการ
       รวม Link จังหวัดอุบล ฯ

       รวมท่องเที่ยวจังหวัดอุบล ฯ
       คนดีศรีเมืองใหม

Link หน่วยงานของรัฐ

การเมือง

       ถ่ายทอดสดประชุมรัฐสภา
       รัฐสภา
       กกต.อุบลราชธานี

     ประชาสัมพันธ์นโยบายรัฐบาล
 

ศาสนา

       วัดในประเทศไทย
      
พระธาตุเจดีย์ในไทย 
      
สำนักข่าวชาวพุทธ
       ค้นพระไตรปิฎก
  
        
พุทธภาษิต
      
พุทธธรรม
      
วัดศรีโพธิ์ชัยตระการ
       วัดไชยมงคลวิทยา แก้งกอก

       สวดชินบัญชร ชัยมงคลคาถา
 

เกี่ยวกับงานสอบสวน

       รวมข่าว คำสั่ง ตร.
       สำนักงานคุ้มครองพยาน
       คำสั่ง ตร.57/2553

       พรบ. กฎ ระเบียบ คำสั่ง มติ ก.ตร.กตช.
       00
       00
 

การสอบ / สมัครงาน

       สอบครู
       สอบพนักงานท้องถิ่น
       สมัครงานเอกชน

       แนวข้อสอบ ภาค ก ภาค ข
       ป.อาญา
       ป.วิอาญา
       ลักษณะพยาน
  

เว็บรุ่น

       นพต. 34 ชลบุรี
 


ท่านที่มีปัญหาข้อขัดข้องในการขอรับบริการบนสถานีตำรวจ
หรือมีปัญหาในการติดต่อราชการ สามารถติดต่อและร้องเรียนได้ที่

พันตำรวจโท อุบล โนนตูม
สารวัตร สถานีตำรวจภููธรโคกจาน


081 - 360 - 1603 พร้อมที่จะแก้ไขปัญหาให้ท่านได้ หรือประชาสัมพันธ์ กิจกรรม สภ.โคกจาน 
ู้อำเภอยิ้มเคลื่อนที่

         
25 เมษายน 2556
        พ.ต.ท.อุบล โนนตูม สว.สภ.โคกจาน

ได้พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจในปกครอง ร่วมกับส่วนราชการ
ีในเขตอำเภอตระการพืชผล ออกโครงการ อำเภอยิ้มเคลื่อนที่
ที่ อบต.ตระการ

อำเภอยิ้มเคลื่อนที่

         
25 เมษายน 2556
        พ.ต.ท.อุบล โนนตูม สว.สภ.โคกจาน

ได้พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจในปกครอง ร่วมกับส่วนราชการ
ีในเขตอำเภอตระการพืชผล ออกโครงการ อำเภอยิ้มเคลื่อนที่
ที่ อบต.ตระการ
   
 
   
การปราบปรามอาชญากรรม สภ.โคกจาน 
   
ปล่อยแถวระดมกวาดล้าง

      20   กุมภาพันธ์ 2556

         พ.ต.ท.อุบล โนนตูม สว.สภ.โคกจาน

้ได้ปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.โคกจาน ออกระดมกวาดล้าง
และตั้งจุดตรวจจุดสกัด สามแยกหน้า สภ.โคกจาน
   
ปล่อยแถวระดมกวาดล้าง

         กุมภาพันธ์ 2556

         พ.ต.ท.อุบล โนนตูม สว.สภ.โคกจาน

้ได้ปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.โคกจาน ออกระดมกวาดล้าง
   
   
   
   
 
 

  l l 

                                                                        
          
  
   
           
พัฒนาและนำเสนอ
สถานีตำรวจภูธรโคกจาน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
โทร.0 - 4529 - 6503 , Fax 0 - 4529 - 6102
ผู้จัดทำ ร.ต.ท.ทินกรณ์ ทองบุราณ สอบสวน 544 จอหอ 43 ที่ปรึกษา อ.ไพบูลย์ แสนทวีสุข
E-Mail :MSN :

เริ่มนับ 1 กุมภาพันธ์ 2556
Free Counter
hit counter